Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Όροι συμμετοχής

21/10/2016


ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη διεκπεραίωση και τη συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων του. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο αποτελεί μεσάζοντα ανάμεσα στον προμηθευτή ή πωλητή και τον αγοραστή του τουριστικού προϊόντος που είναι το ταξίδι, ενώ το δικό μας προϊόν συνίσταται ακριβώς στις υπηρεσίες που παρέχουμε στο στάδιο αυτό και μέχρι την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Αγοραστής του τουριστικού προϊόντος είναι ο πελάτης, ενώ προμηθευτές ή πωλητές είναι οι αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρίες, κλπ. Αν και το ταξιδιωτικό μας γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του ταξιδιού, σχεδιάζοντάς το με κάθε λεπτομέρεια αρκετό διάσημα νωρίτερα, υπάρχει το ενδεχόμενο τροποποίησής του για λόγους που οφείλονται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων (προμηθευτών, πωλητών), οι οποίοι είναι δυνατό να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και επί των οποίων δεν έχει το γραφείο μας άμεσο έλεγχο. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το προγραμματιζόμενο ταξίδι. Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να τροποποιούμε το προκαθορισμένο πρόγραμμα μόνο και εφόσον κρίνεται αυτό απαραίτητο. Οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές είναι μικρής σημασίας. Εάν έχουμε αλλαγή μεγάλης σημασίας (αλλαγή αεροπορικής εταιρίας, αλλαγή ξενοδοχείου-καταλύματος ίδιας κατηγορίας κλ.) δεσμευόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν αυτό προκύψει και δη πριν την αναχώρηση. Το γραφείο μας δε φέρει την ευθύνη για ανωμαλίες στο πρόγραμμα του ταξιδιού, οι οποίες δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, όπως ατυχήματα, απώλειες, κλοπές ή φθορές αποσκευών και πραγμάτων, καθυστερήσεις οποιασδήποτε μορφής ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις λόγω έκτακτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Κάθε ταξιδιώτης μπορεί να συμμετάσχει στα ταξίδια που διοργανώνει ή μεταπωλεί το γραφείο μας, μόνο εφόσον προκαταβάλλει το 30% της αξίας του ταξιδιού με την εγγραφή του. Το υπόλοιπο της αξίας του ταξιδιού εξοφλείται 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ειδάλλως το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν εγγραφείτε σε ένα από τα ταξίδια σε λιγότερο από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να καταβάλλετε την πλήρη αξία του ταξιδιού κατά το στάδιο της εγγραφής σας. Κάθε ταξιδιώτης ευθύνεται για την έγκαιρη προσέλευσή του στην αναχώρηση της εκδρομής. Κάθε ταξιδιώτης μπορεί να έχει μια βαλίτσα (κατά περίπτωση) και 1 χειραποσκευή και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος να φροντίζει τις αποσκευές του εφόσον αυτές δεν είναι ασφαλισμένες από το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Στα αεροπορικά ταξίδια το βάρος της αποσκευής δεν ξεπερνά τα 20 κιλά, τυχόν υπέρβαρο επιβαρύνει τον ίδιο τον ταξιδιώτη με το ανάλογο ποσό. Στην περίπτωση που η κράτησή σας έγινε από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που ορίζει το γραφείο μας με τους παρόντες όρους συμμετοχής. Κάθε πληροφορία που δίνεται σε εσάς από τον πράκτορα και δε σχετίζεται με τα δεδομένα του ταξιδιού μας είναι ευθύνη του πράκτορα και το γραφείο μας δεν ευθύνεται για ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Το ταξιδιωτικό μας γραφείο για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, δεσμεύεται απέναντι στους συνεργάτες του με τους οποίους συνάπτει συμφωνίες (ξενοδοχεία, αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρίες, ταξιδιωτικά γραφεία) τους οποίους οφείλει να αποζημιώσει σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Για το λόγο αυτό το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να παρακρατήσει τα ποσά της προκαταβολής σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει τη συμμετοχή του.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Πριν την αναχώρηση του ταξιδιού, σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης του προγράμματος, αλλαγή δρομολογίου, περιορισμός διάρκειας, αλλαγή κατηγορίας ξενοδοχείου, διαφοροποίηση τιμής συμμετοχής, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει, χωρίς άλλη απαίτηση από την πλευρά του. Σε περίπτωση όμως που αποδεχθεί την όποια τροποποίηση και συμμετέχει στο ταξίδι, δεν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από το γραφείο μας. Σε περίπτωση που αυξάνεται η τιμή λόγω συναλλαγματικής διαφοράς, αύξηση φόρων αεροδρομίων δε δικαιολογείται η ακύρωση της εκδρομής χωρίς την παρακράτηση των ακυρωτικών. Τυχόν αλλαγή της ώρας αναχώρησης των οδικών και των αεροπορικών εκδρομών λόγω αλλαγής πτήσεων, από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού το γραφείο έχει το δικαίωμα να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη η απειλή πολέμου, επαναστάσεις πολιτικές αναταράξεις, απεργίες, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κωλύματα εναέριας κυκλοφορίας, κλείσιμο αεροδρομίων, ακύρωση δρομολογίων κλπ.) όλα τα έκτακτα έξοδα για τη χρησιμοποίηση άλλου πιο δαπανηρού μέσου επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες, εφόσον είναι εμφανές ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψή τους. Αν λοιπόν για κάποιους από τους παραπάνω λόγους ανωτέρας βίας, διακοπεί το ταξίδι στην εξέλιξή του, το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντιτίμου των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Τα ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν οι ταξιδιώτες έχουν επιλεγεί από το γραφείο μας με τα κριτήρια της ποιότητας, του κόστους και της θέσης, δηλαδή μπορεί να είναι απλά και οικονομικά ή πολυτελή και ακριβά. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που αναφέρεται είναι σύμφωνη με την κατάταξη του Οργανισμού Τουρισμού. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο, διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία ακόμη κι αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Στην περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο ακυρώσει την κράτησή μας για εσάς, μη τηρώντας τις υποχρεώσεις του προς εμάς και αναγκαστούμε να βρούμε για σας ξενοδοχείο μικρότερης κατηγορίας, αναλαμβάνουμε να επιστρέψουμε τη διαφορά που προκύπτει από τις δύο τιμές (μεταξύ του αρχικού και του τελικού ξενοδοχείου). Τα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι δίκλινα και συνίσταται η αποφυγή τρίκλινων δωματίων, τα οποία είναι κατά κανόνα δίκλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού. Για μονόκλινα δωμάτια υπάρχει επιβάρυνση στην τιμή συμμετοχής, την οποία είναι υποχρεωμένος να επιβαρυνθεί ο ταξιδιώτης. Όσον αφορά στις αεροπορικές εταιρίες οι ευθύνες τους ρυθμίζονται από τη Συνθήκη της Βαρσοβίας.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το γραφείο μας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα που δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μας μέσα σε μια εβδομάδα από την ημερομηνία επιστροφής. Η υποβολή παραπόνων και απόψεων πέραν του προαναφερομένου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι η Ελληνική και αρμόδια Δικαστήρια καθορίζονται τα Δικαστήρια της έδρας του γραφείου μας στην Καβάλα.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Συμμετοχή σε οποιοδήποτε προγραμματισμένο ταξίδι μας, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής.
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ
Α. Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν επιβαρύνεται με ακυρωτικά και επιστρέφεται το ποσό της προκαταβολής στο ακέραιο.
Β. Ακύρωση συμμετοχής 29-25 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ακυρωτικών 30% της αξίας της εκδρομής.
Γ. Ακύρωση συμμετοχής 24-19 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ακυρωτικών 50% της αξίας της εκδρομής.
Δ. Ακύρωση συμμετοχής 18-15 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ακυρωτικών 75% της αξίας της εκδρομής.
Ε. Ακύρωση συμμετοχής 14 ημέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση ακυρωτικών 100% της αξίας της εκδρομής.
Σε περίπτωση που προβλέπεται κάποια ειδική ακυρωτική πολιτική (ενδεικτικά αναφέρεται ειδική ακυρωτική πολιτική ξενοδοχείου ή αερομεταφορέα κτλ.) αυτή υπερισχύει των παραπάνω γενικών ακυρωτικών όρων.
Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός των ακυρωτικών μέχρι την αναχώρηση της εκδρομής να διεκδικήσει τα χρήματα με κάθε νόμιμο μέσο. Το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι, εάν υπάρξουν λόγοι που το επιβάλλουν, λόγοι ασφάλειας και για λόγους που κρίνεται σκόπιμο. Αν τελικώς αναγκασθούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας, έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:
Α. Ένα άλλο ταξίδι με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη τιμή πώλησης, η όποια διαφορά θα επιβαρύνει εσάς.
Β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που πληρώσατε.
Το ταξιδιωτικό γραφείο δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης πέραν των παραπάνω.


Εκτύπωση στις 27/01/2021
Από την ιστοσελίδα GEORAMA Travel agency
georama-travel.gr/el/inNews.asp?newsID=6